Proč je jen za projekt vodovodní přípojky cena tak vysoká?

O tom, že voda je základem života, není potřeba debatovat. Ani my lidé se bez ní neobejdeme – stačí se jen podívat, ke kolika účelům ji používáme a jaké množství denně spotřebujeme. Není tedy divu, že každá domácnost potřebuje zdroj čisté, pitné vody. To je také důvod, proč je vodovodní přípojka základem, pokud chceme někde bydlet. Na některých chatách a chalupách však dodnes chybí, a jejich majitelé obvykle chtějí tento stav napravit. Brzy ovšem zjistí, že to není tak jednoduché.

havárie vodovodní přípojky

V první řadě je potřeba nechat si vypracovat projekt, ve kterém bude přesně uvedeno, kudy vlastně povede, jakým způsobem bude vedena a jak bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci. A je potřeba říci, že pro projekt vodovodní přípojky cena nebývá zrovna nejnižší. Než si však začneme stěžovat, je potřeba si uvědomit, co vše se do ní musí promítnout. Pak možná zjistíme, že ona částka je v mnoha případech oprávněná.

V první řadě musí onen znalec, který bude projekt vypracovávat, dobře projít technickou dokumentaci jak k našemu domu či chatě, tak i ke stávající vodovodní a kanalizační síti. Musí určit, kudy v našem domě by měly vést trubky a zároveň také určit místo napojení na výše zmíněné sítě. To vyžaduje i znalost statiky, neboť musí vědět, které zdi a stěny si může dovolit při tom poškodit.

bez vody se neobejdeme

Dále je nutné vzít v úvahu podloží, kterým bude voda vedena. To je důležité nejen proto, že se skálou a kamením se pracuje podstatně hůře, ale také proto, aby nebyl například narušen rezervoár podzemní vody či jiný důležitý objekt. O tom, že tento průzkum není jednoduchý ani levný není potřeba hovořit. Je však zcela nezbytný, neboť je potřeba následně vypracovat trasu, kterou vodovod povedeme.

Teprve na základě všech těchto informací nám může být vypracován projekt, podle kterého bude možné stavět. Zde je samozřejmě nutné poznamenat, že s ním nemusíme souhlasit a můžeme požádat o vypracování jiného. To se nám ovšem pravděpodobně značně prodraží. Rozhodně se to tedy nedoporučuje, pokud pro to nejsou nějaké skutečně závažné důvody. Věřte totiž, že tito odborníci obvykle vědí, co dělají.