Technika a společnost

Lidská společnost si již od počátku svého rozvoje snažila usnadnit a ulehčit práci, na které byla převážnou dobu existenčně závislá. Bez uloveného masa a v přírodě nasbíraných plodů, by člověk zemřel hlady. Bez vybudování pořádného obydlí, nashromáždění zásob na zimu, bez pořádné obrany své rodiny a majetku, by byl sežrán jiným predátorem, zkrátka by nepřežil. Jak se člověk snažil ulehčit si život a zvýšit efektivitu své vynaložené energie, začal vynalézat a vyrábět různé předměty neboli nástroje. Začal k práci využívat schopnosti různých domestikovaných zvířat.

Domestikace zvířat člověkem

Například schopnosti psa k ochraně své i svého obydlí, dále pak koně jako dopravní prostředek nebo dobytek jako tažná zvířata na pole, do lesa, a podobně. Čím více se člověku dařilo zvýšit efektivitu své vynaložené energie, tím víc mu zbývalo volného času na další vynalézání a zdokonalování předmětů, vzácných pomocníků, v jeho blízkém okolí. Největší vzestup vynálezů se stal, jak známo, v rámci velké technické revoluce na počátku devatenáctého století. Jinak také nazvaného stoletím páry. Velký pokrok pro lidstvo znamenalo využití páry jakožto levného obnovitelného zdroje energie a využití vlastností páry pro parní stroje (lokomotivy, parníky a další). K dalším převratným vynálezům patří umění vyrábění a využití elektřiny. Bez elektřiny si už dnes umí představit život jen opravdu málokdo. Jistě již každý z nás někdy zažil tu hrůzu, když nastal výpadek proudu elektrické energie.

Přežít v přírodě není lehké

V tu chvíli si těžko uvaříte svou oblíbenou kávu, neposvítíte v temné místnosti, nedozvíte se nové informace z médií, nenavštívíte svůj bankovní účet, neuvaříte, nevyperete, neohřeje se vám teplá voda a další, pro nás v dnešní době už můžeme nazvat, malé katastrofy. Na elektřině a technických vynálezech současné doby je většina lidstva existenčně závislá. Většina lidí si vůbec nedokáže představit jaký chaos by zavládl, kdyby nemohli své chytré technické vynálezy vůbec používat. Zkusili jste si někdy přežití v přírodě bez si technických vynálezů? Dokázali byste rozdělat oheň bez zapalovače a sirek? V čem byste uchovali pitnou vodu? Ulovili byste si rybu nebo jiné zvíře?