Obal musí odpovídat potřebám


Každému rozumně uvažujícímu člověku musí být hned naprosto jasné, že se různé materiály nedají skladovat jenom tak, jak to zrovna někoho napadne. Jistě, jsou i materiály, u kterých na způsobu skladování nesejde, protože se tím jejich kvality nemohou snížit, ale to platí jenom někdy. A často je tomu přesně naopak.

A je jasné, že se úzkostlivá starost o to, co a jak se zabalí, netýká jenom samotného skladování, ale i dopravy. I během té by mohlo hypoteticky dojít k různým nepříjemnostem a s nimi souvisejícím škodám na tom přepravovaném.

nádoba na vodu

A proto je snadno pochopitelné, proč se některé náklady nedají balit jenom tak do něčeho, proč vyžadují špičkové a kvalitativně stoprocentně spolehlivé obaly.

Vezměte si takové potraviny, nápoje, chemikálie či jiné kapaliny, případně léky. Copak lze něco takového jednoduše položit do auta a vyrazit? Ne. Tekutiny by vytekly, potraviny a léky by se znehodnotily dejme tomu znečištěním. A takový náklad by pak buď nebyl k ničemu, nebo by se jeho používáním riskovalo zdraví těch, jimž by to bylo dáno ke spotřebování.

plastové krabice

A protože to nelze dopustit, je logické, že skladovatelé a přepravci shánějí vždy takové obaly, na něž se mohou adekvátním způsobem spolehnout. A u výše zmíněných nákladů se sotva najde lepší způsob jejich zabalení k přepravě či uskladnění, než je IBC kontejner.

Právě takový kontejner totiž vyhovuje i těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na obaly, lehce se udržuje v čistotě, snadno se skladuje a plní, respektive je tu možnost takové obaly i rozložit, když zrovna nejsou zapotřebí. A proto nad ně není.

A ten, kdo si takové kontejnery pořídí, koupí nebo pronajme, tak má jistotu, že dopraví i ty nejchoulostivější zásilky tam, kam mají dorazit, v ideálním stavu. A nikoho tak nepoškodí ani neohrozí, což by se mohlo při užívání jiných materiálů lehce stát.