Jaké výhody přináší automatizace výroby

Současným trendem, který však vnímáme již od začátku první vědecko-průmyslové revoluce, je stále větší nahrazování lidské a zvířecí práce stroji. Koneckonců, kdo z nás dnes používá například koně k běžné dopravě do zaměstnání či na nákup, nebo zemědělec na orání polí? Nemá to příliš smysl, když moderní automobily a traktory jsou mnohem rychlejší, spolehlivější a také jejich provoz je levnější.

Dokud se to však týkalo pouze zvířat, příliš to nevadilo. Problémy začaly ve chvíli, kdy stroje začaly nahrazovat i lidskou práci. V současné době je asi nejtypičtějším příkladem stále postupující automatizace výroby https://www.imtts.cz/produkty/prumyslova-automatizace/. Jen máloco je dnes již vyráběno skutečně ručně, a není divu.

soustruh - stroj, který ulehčuje dělníkům práci

Ačkoliv se to totiž příliš nelíbí zaměstnancům, kteří díky tomu přichází o práci, je pravdou, že pro podnikatele to má značné výhody. Bylo by tedy z jeho strany hloupé toto ignorovat, a v konečném důsledku by odmítání automatizace mohlo vést i ke zhoršení jeho konkurenceschopnosti na trhu a eventuálnímu krachu.

Není totiž tajemstvím, že přístroje dokáží vyrábět dané produkty mnohem rychleji, přesněji a efektivněji než člověk. A čím více kusů za hodinu se vyrobí, tím více jich můžeme prodat a tím vyšší máme zisk. Opomenout nesmíme ani fakt, že mezi jednotlivými kusy daného výrobku nebudou prakticky žádné rozdíly v kvalitě. To povede k méně stížnostem od zákazníků, že dostali nekvalitní produkt. To přispěje k dobré pověsti oné firmy.

klasický příklad výrobního stroje

V neposlední řadě je zde pak finanční stránka věci. Jistě, pořízení přístroje není levné, avšak následný provoz nás vyjde na mnohem méně, než na kolik by nás vyšla mzda zaměstnanců, pokud by měli vyrobit stejný počet kusů za stejnou dobu, a to i při současném zvyšování cen elektřiny a plynu.

Je tedy více než jasné, že se podnikatelům investice do automatizace vyplatí. Bohužel, již jen málo z nich se zajímá o to, co bude se zaměstnanci, kteří budou kvůli tomu propuštěni. Ovšem takové už je dnešní tržní prostředí – pokud chceme přežít, nesmíme se na nikoho ohlížet. A úspěšní podnikatelé to moc dobře vědí.