Jaké budou následky globální změny klimatu

V současné době již není pochyb, že dochází k výrazným globálním změnám klimatu. A je také jasné, že je za ně z velké části zodpovědný člověk. Samozřejmě se dělají plány, jak dopady těchto změn snížit, problém však je, že ve zprávách jsou tyto často zveličeny nebo naopak podceněny. Přitom není pochyb o tom, že se dějí, a pozorovat to můžeme již i u nás, v České republice. Typickým příkladem mohou být vyšší teploty v létě. Když se podíváme na statistiky, vidíme, že počet tropických dnů, tedy dnů kdy teplota překročí 30 stupňů Celsia, stoupá.

 

znečišťování ovzduší

 

To však není zdaleka ten největší problém. S vyšší teplotou bychom si dokázali poradit. Daleko více potíží působí změny v rozložení srážek v průběhu roku. Zatímco dříve bylo poměrně rovnoměrné, tedy přibližně stejné množství padalo ve všech ročních obdobích, nyní se situace mění.

 

Stále více jich totiž padá v průběhu zimy, a naopak počet letních srážek se snižuje. Ty navíc často přichází v podobě prudkých lijáků a bouří, kdy během krátké doby napadne obrovské množství vody, které odteče dřív, než se stačí vsáknout do půdy.

 

lesní požár

 

Jaké to vše má následky pro zemědělství asi není potřeba dodávat. A spolu s pokračujícím záborem orné půdy pro stavbu nových domů to znamená značné snížení produkce potravin. To se ostatně odráží i na jejich zvyšujících se cenách. Závažnější jsou také extrémní projevy počasí, které se objevují stále častěji. Patří sem například záplavy či tornáda. Ty působí škody nejen na majetku, ale také na lidských životech. A to je něco, co nelze brát na lehkou váhu.

 

Je tedy vidět, že ani my s naší poměrně pohodlnou pozicí ve středu Evropy, alespoň co se klimatu týče, rozhodně nejsme před těmito změnami a jejich následky v bezpečí. A je pravděpodobné, že se budou nadále prohlubovat. Proto je nejvyšší čas snažit se o jejich zmírnění a udělat opatření, aby škody nebyly tak velké.